در حاشيه نشست شوراي اجتماعي در وزارت كشور؛
تلاش براي افزايش هويت ملي و فرهنگي جامعه

رئيس رسانه ملي: هر قدر هويت يك ملت قوي‌تر ،غني تر و متسحكم‌تر باشد، تاب آوري او در برابر هجمه‌هاي فرهنگي بيشتر مي‌شود.

 

به گزارش روابط عمومي رسانه ملي،دكتر علي عسكري در حاشيه نشست شوراي اجتماعي در وزارت كشور در جمع خبرنگاران با اشاره به نقش رسانه ملي در كاهش آسيب هاي اجتماعي گفت:رسانه ملي در ساماندهي اوضاع و احوال اجتماعي نقش قابل توجهي دارد و در اين جلسه تأكيد شد كه براي تقويت فرهنگ  اجتماعي تلاش بيشتري كند.

وي ادامه داد: با توجه به ديدگاه مقام معظم رهبري به تمركز بيشتر بر روي اصلاح اوضاع و احوال اجتماعي و تلاش براي كاهش آسيب هاي اجتماعي؛سازمان صداوسيما در زمينه موضوعات اجتماعي مطالعات و تحقيقات گسترده اي دارد و برنامه ريزي هاي متعددي در زمينه فيلم،سريال،سرگرمي و برنامه هاي گفتگو محور براي تقويت فرهنگ اجتماعي كرده ايم و تلاش مي كنيم اين تحقيقات دستمايه خوبي براي برنامه سازان باشد تا  با نگاهي هنرمندانه به اين موضوعات بپردازند.

علي عسكري تصريح كرد: با توجه به هجمه انبوه رسانه هاي بيگانه كه تخريب هويت ملي ما را هدف قرار داده اند، سازمان صداوسيما مقابله با اين هجمه ها را با تكيه بر مطالعات اجتماعي خود در برنامه كاري قرار داده است و براي تقويت هويت ملي و فرهنگ عمومي جامعه تلاش مي كند.

رئيس سازمان صداوسيما افزود:اين جلسات و هم اندشي ها به ما كمك مي كند تا كارهاي عميق تر و گسترده تري در اين زمينه انجام دهيم . دكتر علي عسكري خاطرنشان كرد:مسايل اجتماعي تنها به موضوعات اجتماعي برنمي گردد در واقع نوع انعكاس موضوعات اقتصادي ، سياسي و تمامي جنبه هاي جامعه ما است و در مطالعات و تحقيقاتي كه در سازمان صداوسيما شده است تمام روابط و علت و معلول پديده هاي اجتماعي مطالعه مي شود تا برنامه سازان اين حوزه با تكيه بر آن ، به توليد برنامه بپردازند.

تاریخ انتشار: یکشنبه 20 آبان 1397