در هفته وحدت راديو ايران را بشنويد
شبكه راديويي ايران به مناسبت هفته وحدت برنامه هاي شاد و مختلفي را تقديم مخاطبان مي كند.

به گزارش روابط عمومي رسانه ملي، شبكه راديويي ايران به مناسبت هفته وحدت، برنامه هاي برنامه هاي «جارچي»،« به آفق افتاب» و «ميزبان» را تقديم مخاطبان مي كند.

با توجه به محتواي طنز و تفريحي برنامه «جارچي» در اين ايام شاد، مدت زمان برنامه «جارچي» از 29 آبان افزايش يافته است.

گروه برنامه ساز "صبح جمعه با شما"، برنامه " جارچي" را آماده مي كند و در اين ايام از ساعت 10:00 تا 10:30 از راديو ايران پخش مي شود.

«به افق آفتاب» برنامه ديگري است كه به با موضوع همبستگي به  هفته وحدت مي پردازد. آيتم «نداي وحدت» با صحبت هاي حجت الاسلام محمد پويا به صورت ويژه به موضوع "وحدت" اختصاص دارد. اين برنامه هر روز از ساعت 11:30 با اجراي حسن همايي از راديو ايران شنوندگان را همراهي مي كند.

برنامه «ميزبان» نيز 29 آبان و 3 آذر به موضوع هفته وحدت اختصاص دارد. با حضور رامين مهمان پرست سخنگوي اسبق وزارت امور خارجه به اين موضوع خواهيم پرداخت  كه چه كساني از تفرقه اندازي بين سني و شيعه سود مي برند.

برنامه "ميزبان ساعت 12:40 با اجراي احمد طبعي از راديو ايران پخش مي شود.

تاریخ انتشار: دوشنبه 28 آبان 1397