منشوري براي هم افزايي سازماني
"سياست‌هاي رسانه ملي در ارتقاي سرمايه اجتماعي و تاب‌آوري ملي" مهمترين موضوع كليدي و پراهميت ششمين منشور رسانه است . برنا فيروزي؛ مشاور اجرايي و رئيس حوزه رياست سازمان، در يادداشتي شعار اين نشست را تبيين مي كند.

يكي از مؤلفه‌ها و شاخص‌هاي بررسي و ارزيابي عملكرد سازمان‌ها، ميزان همبستگي فكري و اجرايي در انجام فعاليت‌ها و مأموريت‌هاست؛ مؤلفه‌اي كه با عنوان «انسجام سازماني» شناخته و معرفي مي‌شود. انسجام سازماني، ضرورت و راهبردي است كه زواياي گوناگون ساختار و شاكله سازمان‌ را به‌عنوان يك سيستم يكپارچه و هماهنگ در بر مي‌گيرد و موجب بهبود حركت و عملكرد آن مي‌شود. به بيان ديگر، اين انسجام از يك‌سو با ايجاد تعامل و ارتباط گسترده‌تر ميان افراد و حوزه‌هاي مختلف، باعث ‌هم‌افزايي درون‌سازماني و از سوي ديگر با تبيين و ترسيم اهداف و چشم‌انداز مطلوب، انگيزه و بهره‌وري نيروي انساني اعمّ از مديران و كاركنان را ارتقاء مي‌بخشد. بررسي‌ها در اين زمينه نشان مي‌دهد كه در يك سازمان منسجم، نه‌تنها از تباعد و پراكندگي‌هاي اجرايي و موازي‌كاري‌ها كاسته مي‌شود بلكه زمينه بروز خلاقيت و رفتارهاي نوآورانه نيز بيش از پيش فرصت بروز و ظهور مي‌يابد.‌

اين پيش گفتار ، تحليلي اجمالي بر ضرورت  طراحي و  برگزاري نشست‌هايي است كه در مقطع كنوني با عنوان «منشور رسانه» و با حضور و مشاركت مديران و كارشناسان حوزه‌هاي مختلف برگزار و در آن سياست‌ها و راهبردهاي كلان رسانه ملي به‌منظور دستيابي به زبان و درك مشترك از مفاهيم و موضوعات مورد بحث، تبيين و تشريح مي‌شود.

 

بي‌ترديد، يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي منشور رسانه، علاوه بر افزايش انسجام سازماني و دستيابي به ادبيات و گفتماني واحد، ارتقاي كارآمدي و بهروه وري در همه‌ حوزه هاي مختلف سازمان است.

امروز و همزمان با برگزاري ششمين «منشور رسانه»، ضرورت استمرار چنين نشست‌هايي با توجه به نياز رسانه ملّي به هم‌افزايي درون‌سازماني براي قدرت بخشيدن به حركت رسانه در مسير مقابله با موانع و مشكلات اقتصادي و اجتماعي جامعه بيش از پيش احساس مي‌شود؛ چراكه تجربه مقاطع مختلف گذشته نشان داده كه رسانه ملّي به‌عنوان بازوي قدرتمند رسانه‌اي نظام و مرجع و معتمد مردم، در عبور از بحران‌ها وتنگناها هميشه نقشي مؤثر و تعيين كننده داشته و در جايگاه قرارگاهي عملياتي و نظارتي، عمل كرده است. 

در ششمين منشور رسانه ، موضوع كليدي و پر اهميت «سياست هاي رسانه ملي در ارتقاي سرمايه اجتماعي و تاب آوري ملي » از سوي رياست محترم سازمان تبيين و تشريح شد كه شايسته است حوزه هاي انديشه ورز و برنامه ساز  نسبت به پيگيري  و تداوم توليد ادبيات و مفهوم سازي  در خصوص اين موضوع پر جاذبه و حائز اهميت، تلاش كنند.

در واقع، تاب آوري علاوه بر ايستادگي و مقاومت در برابر سختي ها و مشكلات پيش رو ، جنبه هاي ديگري از رشد و تعالي در اثر سازگاري با محيط و پيشرفت در اثر سربلندي در آزمون ها را  درون خود به همراه دارد؛ بنابراين  تاب آوري يك مفهوم ايجابي و بالنده بوده و شايد تنها مسيربراي پيشرفت و ماندگاري يك ملت و تمدن در تاريخ باشد.

از آنجا كه ارتباط تنگاتنگي بين يك اجتماع تاب آور و سرمايه اجتماعي وجود دارد؛ 
شاخصه هاي اميد ، اعتماد و انسجام ملي به عنوان مهم ترين مولفه هاي تقويت و ارتقاء سرمايه اجتماعي و بالتبع ارتقاء سطح تاب آوري را در جامعه تشكيل مي دهد.
رسالت رسانه ملي آن است كه با ايجاد تصويري روشن و اميد بخش از آينده بتواند حركتي سازنده ، همراه با پيشرفت مستمر را براي آن جامعه فراهم آورد.
نكته مهم آن است كه ايجاد اين تصوير و انگاره فرح بخش براي مسئولين و راهبران بخش هاي مختلف جامعه ، كم اهميت تر از آگاه سازي  و تقويت فرهنگ تاب آوري در ميان مردم و آحاد جامعه نبوده و بايد اين بخش از مخاطبان مورد توجه بيشتر عوامل حوزه هاي برنامه ساز واقع شوند.

اميد است به ياري و اتكال به خداوند متعال و با تعيين و برجسته سازي اين گونه موضوعات  راهبردي ، شاهد موفقيت روز افزون  و نقش آفريني بيش از پيش رسانه ملي در پيشبرد اهداف و آرمان هاي انقلاب اسلامي باشيم.

تاریخ انتشار: شنبه 28 مهر 1397